Zgłaszanie awarii

Informujemy, że w Spółdzielni Mieszkaniowej pełniony jest dyżur w dni od godziny 1530 oraz soboty, niedziele i święta przez konserwatorów: instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektryków.

Awarie należy zgłaszać:

  • w dni roboczy od godziny 730 do 1530 w Administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej:
    • Administracja I Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel.: 42 716-53-70
    • Administracja II Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel.: 42 716-58-61

 

  • w dni roboczy od godziny 1530 oraz soboty, niedziele i święta:
    • Administracja I Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

AWARIE ELEKTRYCZNE................................604-890-817

Usługi elektryczno-elektroniczne - Kazimierz Chojnacki

AWARIE HYDRAULICZNO-GAZOWE...................501-845-185

Radosław Rękas

 

    • Administracja II Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

AWARIE ELEKTRYCZNE................................792-417-355

Zakład Elektryczno-Instalacyjny - Maciej Lelewski

AWARIE HYDRAULICZNO-GAZOWE...................609-438-475

Zakład Instalacyjny C.O., Wod-Kan, Gaz - Jan Szewczyk

Usługi Instalacyjne Wod-Kan C.O., Gaz - Piotr Stępniak