Opłaty

Opłaty ponoszone przez członków za korzystanie z mieszkań spółdzielczych od 1 stycznia 2017 r.


Eksploatacja 1,51 zł/m2
Uczestnictwo w kosztach na działalność społeczno oświatową i kulturalną 0,02 zł/m2
Remonty 2,21 zł/m2
Wywóz śmieci - 8,85 zł/osoby
Opłata lokalna 

0,23 zł/ m2 pow. użytkowej dla:

  • członków posiadajacych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  • członków posiadajacych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • osób nie bedacych czlonkami spółdzielni, ktorym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • najemców lokali mieszkalnych w budynkach ZSM

-  0,12 zł/ m2 pow. użytkowej  dla:

  • członków posiadajacych prawo odrębnej własności
  • osób nie będących członkami posiadajacych prawo odrębnej własności
Gaz ryczałt - 8,40 zł/osoby
Gaz ryczałt  /termy/  - 46,60 zł/osoby
Azart 0,90 zł/gniazdo
Przeglądy 2,32 zł/mieszkanie
Domofon 1,35 zł/mieszkanie
Dźwig 0,37 zł/m2 p. u.
Wodomierze opłata stała 3,17 zł/od lokalu
Woda i kan. liczniki - 11,35 zł/m3
Woda i kan. ryczałt 113,50 zł/osoby
Ciepła woda ryczałt 139,20 zł/osoby
Podgrzanie wody 16,49 zł/m3
Centralne ogrzewanie - zaliczka ustalona jest indywidualnie

Od dnia 01.06.2005r zaliczka wody ustalona indywidualnie wg zużycia